Songs of the week – Vol1

Rilo Kiley – I never

 

Bạn sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ… ghét bài hát này (hey…nghe rồi sẽ hiểu)

Download tại đây

Matt Nathanson – Car crash

I wanna feel the car crash
I wanna feel the capsize
I wanna feel the bomb drop, the earth stop
Til I’m satisfied
I wanna feel the car crash
Cause I’m dying on the inside
I wanna let go and know
That I’ll be alright, alright

Đúng tâm trạng quá, hix hix

Download tại đây

CheapTrick – I want you to want me

Nếu bạn đã xem phim John Tucker Must Die, còn nhớ đoạn nhân vật nữ chính vào thư việc gặp Tucker tóc quăn đang rên rỉ "I want you…" không ? nguyên nhân đây.

Download tại đây

Advertisements
This entry was posted in Music. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s