More About Me (Kim Duy must know)

Tôi thích ở một mình không phải vì tôi sợ mọi người

, mà vì tôi rất nhút nhát

Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,

, sợ những người thân thấy tôi chết

Tôi ngấu nghiến nhạc mỗi ngày, sống với nhạc từ khi lên 4

, đến bây giờ vẫn chưa chán

ba hoa khoác lác

, ảo tưởng về mình

 

có những tật xấu khó nói

, và sẽ không bao giờ nói

láu cá, bướng bỉnh

, luôn cho mình là đúng (mặc dù là đúng thật)

chưa phân biệt tốt real và fake

, thường là chọn real

luôn hướng đến cái thiện

, bắt đầu hoàn trả tiền thối dư từ năm lớp 1

rất mê hôn

, mẹ, Ty, bạn gáis (lưu ý, có s) và các cô gái khác

chạy xe đạp thể thao màu đen

, coi thường SH, Dylan, @, BMW, Ferrari vì tạm thời chưa có tiền

tôi thương em gái tôi rất nhiều

tôi luôn luôn thương nó

, còn hơn Zune

cuối cùng và trên hết

, tôi yêu trái đất này

 

to be continued..

This entry was posted in Mood. Bookmark the permalink.

15 Responses to More About Me (Kim Duy must know)

 1. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 2. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 3. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 4. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 5. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 6. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 7. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 8. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 9. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 10. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 11. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 12. Unknown says:

  @ luôn cho mình là đúng (mặc dù là đúng thật)You\’re so full of yourself, really ;)) But, being able to know more about you is really cool :DI\’m jealous of you, ya know? The way you live is so carefree…I\’m not a type of person who can think so brightly like that…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s