More About Me (Kim Duy must know)

Tôi thích ở một mình không phải vì tôi sợ mọi người

, mà vì tôi rất nhút nhát

Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,

, sợ những người thân thấy tôi chết

Tôi ngấu nghiến nhạc mỗi ngày, sống với nhạc từ khi lên 4

, đến bây giờ vẫn chưa chán

ba hoa khoác lác

, ảo tưởng về mình

 

có những tật xấu khó nói

, và sẽ không bao giờ nói

láu cá, bướng bỉnh

, luôn cho mình là đúng (mặc dù là đúng thật)

chưa phân biệt tốt real và fake

, thường là chọn real

luôn hướng đến cái thiện

, bắt đầu hoàn trả tiền thối dư từ năm lớp 1

rất mê hôn

, mẹ, Ty, bạn gáis (lưu ý, có s) và các cô gái khác

chạy xe đạp thể thao màu đen

, coi thường SH, Dylan, @, BMW, Ferrari vì tạm thời chưa có tiền

tôi thương em gái tôi rất nhiều

tôi luôn luôn thương nó

, còn hơn Zune

cuối cùng và trên hết

, tôi yêu trái đất này

 

to be continued..

Advertisements
This entry was posted in Mood. Bookmark the permalink.

15 Responses to More About Me (Kim Duy must know)

 1. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 2. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 3. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 4. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 5. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 6. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 7. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 8. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 9. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 10. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 11. Unknown says:

  @ Tôi cực kỳ sợ chết, không phải sợ cho tôi,
  , sợ những người thân thấy tôi chết Chết roài sao thấy người thân mình buồn vì cái chết của mình đựợc nhờ

 12. Unknown says:

  @ luôn cho mình là đúng (mặc dù là đúng thật)You\’re so full of yourself, really ;)) But, being able to know more about you is really cool :DI\’m jealous of you, ya know? The way you live is so carefree…I\’m not a type of person who can think so brightly like that…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s